1. Home
  2. chuyển tên miền

Thẻ: chuyển tên miền

Cách chuyển tên miền ( Transfer domain ) từ Exabytes tới Namecheap

Cách chuyển tên miền ( Transfer domain ) từ Exabytes tới Namecheap

Bài viết này mình chia sẻ cho các bạn cách để di chuyển tên miền mua tại Exabytes tới nhà cung cấp Namecheap, bởi lý do ta nên di chuyển nó ra khỏi nhà cung