1. Home
  2. lỗi upload_max_filesize

Thẻ: lỗi upload_max_filesize

Khắc phục lỗi the upload file exceeds the upload_max_filesize drective in php.ini trong Cyber Panel

 Chào bạn! Có phải bạn đang gặp rắc rối về lỗi khi up plugin hay thêm lên wordpress nhưng không thể và nó báo là the upload file exceeds the upload_max_filesize drective in php.ini. Nếu