1. Home
  2. không nên nâng cấp wordpress 5.0

Thẻ: không nên nâng cấp wordpress 5.0

WordPress 5.0 Không Nên Cập Nhật Nếu Bạn là người Mới

WordPress 5.0 Không Nên Cập Nhật Nếu Bạn là người Mới

[caption id="attachment_692" align="aligncenter" width="960"] worddpress 5.0[/caption] Mình vừa nâng cấp wordpress 5.0 vì tò mò và cái tật ba chớp ba nháng, thấy thông báo là bấm, nhưng phiên  bản wordpress 5.0 có thựt sự